ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
10:00
בית
הקהילות
חיפה
11:00
גלי חיפה
9:30
אונליין
בית הקהילות
10:30
גלי חיפה
יום סדנאות מתחלפות8:30
גלי חיפה
(אחת לחודש)
17:20
סטודיו נעים
חיפה
13:30
גלי חיפה
20:00
גלי חיפה
19:00
ארלוזורוב
חיפה
19:00
ארלוזורוב
חיפה
19:00
ארלוזורוב
חיפה
18:15
נהלל
חיפה (אחת לחודש)